Persbericht: KSH (voetbal) en V.V. Mariënveld gaan samen verder!

Via deze weg willen de besturen van de Verenigingen KSH Harreveld en VVMarienveld, u van het volgende op de hoogte brengen.

Mariënvelde en Harreveld!

Mariënvelde en Harreveld zijn beide dorpen die volop in beweging zijn, vitaal zijn en vooruitgang  willen boeken. Een hechte gemeenschap waarin naoberschap, saamhorigheid en creativiteit gedomineerd worden door bescheidenheid. De Mariënvelders en Harrevelders  doen dingen omdat ze het doen, omdat het (uit hen zelf) moet, omdat ze het willen.

We kunnen verschillende voorbeelden noemen, zoals de BMV Marienvelde, Zorgcorporatie Marienvelde, Dorpshuis Kempken, woonbehoefte onderzoek in beide dorpen en de voortvarende aanpak van een energiecorporatie in Harreveld en plannen om mogelijkheden te verschaffen voor woningbouw in Harreveld.

Krimpregio

Doordat het aantal inwoners daalt of van samenstelling verandert, vergrijzen dorpen en verdwijnen banen, scholen, winkels en andere voorzieningen. De bevolking in onze regio  gaat dalen en verandert van samenstelling doordat:

  • er minder kinderen geboren worden;
  • gezinnen met kinderen naar grotere steden gaan en niet snel terugkeren;
  • jongeren en hoogopgeleiden naar grotere steden gaan;
  • ouderen verhuizen naar grotere plaatsen met meer voorzieningen

Dat gebeurd in de regio Achterhoek en is bekend. Mariënvelde en Harreveld zijn anders. De tijd dat de jeugd wel wil trekken is voorbij. Dat heeft verschillende oorzaken, beroepsgerelateerd, verenigingsleven, woonmogelijkheden en familie zijn daar onderdelen van.

Het DNA van beide dorpen vullen elkaar perfect aan!

Mariënvelde en Harreveld zijn autonoom ,veelal agrarisch of op de bouw gericht. In onze kerkdorpen vestigen zich nog steeds jongeren, maar is er wel een economische krimp gaande. Boerenbedrijven moeten sluiten. De detailhandel is nagenoeg verdwenen. De provincie bekijkt de krimp vooral vanuit economisch en ruimtelijk oogpunt. Maar er moet ook gekeken worden naar vergrijzing, leeftijd en gezinssamenstelling veranderingen. Daarop moeten verenigingen anticiperen. De beide besturen van KSH en VVM doen dat. En hebben er ook ervaring in.

VVM en KSH vullen elkaar aan, de geboorte van HMC’17!

Dat bleek al 3 jaar geleden toen beide verenigingen gestart zijn met een onderzoek om het voetbal in de beide kerkdorpen te garanderen. Daarbij ging het in eerste instantie om de jeugd. Hoe er faciliteiten gerealiseerd konden worden waardoor de jeugd kon blijven voetballen. Daarvoor is toen in 2017 een SJO HMC’17 opgericht.

Deze samenwerking verloopt nu in het seizoen 2018 – 2019 perfect. Na een paar kleine praktische kinderziektes die men altijd heeft bij het opstarten van een onderneming/ vereniging. Echter beide kerkdorpen, ouders, jeugd en besturen zijn uitermate in hun nopjes hoe alles verloopt. 170 jeugdleden is daar een voorbeeld van. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Toekomstgerichte visie.

Beide besturen zijn toekomst gericht blijven kijken en met elkaar in gesprek gebleven. Ook met het jeugdbestuur van HMC’17. Door de goede ervaring in de samenwerking en omdat het DNA van beide elkaar goed aanvult, en de gevolgen van krimp, actieve sport leeftijd die opschuift. Daardoor zijn beide hoofdbesturen vorig jaar zomer bij elkaar gekomen niet alleen om de jeugdsamenwerking te evalueren maar ook kwamen ze tot de conclusie te kijken of samenwerking voor senioren nu niet het logische moment is om ook te starten.

Daarop is een werkgroep opgestart. Die heeft een aantal maanden, onderzoek verricht, en is tot de volgende conclusie gekomen:

1. de samenwerking in de jeugd loopt goed.
2. de betrokkenheid van beide verenigingen is intensief
3. er is sprake van een sportieve leeftijdsopschuiving, spelers worden ouder!
4. daardoor is en door bovenstaande een logisch gevolg dat de samenwerking

van de jeugd, nu ook met de senioren wordt opgezet.

Ledenraadpleging positief!

Deze week zijn er in beide verenigingen, zoals u wellicht op facebook al heeft kunnen lezen, ledenraadplegingen geweest.

Dat waren beide druk bezochte avonden waarin de plannen uitgebreid zijn toegelicht. Beide besturen zijn daarin gesteund door de positieve reacties die worden gegeven. Niet alleen van de voetballers, maar ook van oudere leden. Passend is misschien wel het statement.

“Ik stem voor, ondanks dat ik 60 jaar lid bin van mijn club. die club zit in mijn hart. Daar doe ik alles voor, Maar ik weet ook dat als wij niets doen, het voetbal in dit dorp misschien wel metéén derde verminderd is, omdat beide clubs net niet hun elftallen kunnen volkrijgen. Dit is een kans die we niet kunnen laten voorbij gaan. Als wij samengaan, is het voetbal in ons dorp voor altijd volwaardig actief. Daarom stem ik voor.”

Wat betekend dit concreet?

Dat betekent dat beide verenigingen opgaan in een samenwerking HMC’17

Dat er een nieuw bestuur gevormd gaat worden. Dat er in beide kerkdorpen gevoetbald wordt met prestatie elftallen, recreatieve elftallen. Dat er extra teams gevormd kunnen worden in de 35+ en 45+. Dat er onderzocht wordt of walking voetbal een optie is voor de oude leden.

Wij willen dat doen vanaf komend seizoen, 2019-2020.

Onze clubkleuren zullen net als de jeugd blauw zwart worden.

Ook zijn wij verheugd te kunnen melden dat Jorrit Bomers hoofdtrainer gaat worden. Dit wordt door beide besturen gesteund!

Verder kunnen wij op dit moment nog geen verdere mededelingen doen maar als er meer informatie is zullen we dit zo snel mogelijk met iedereen delen.

Met vriendelijke groet

Jaap Spieker voorzitter KSH voetbal
Freek Jansen voorzitter VVMarienveld